– Ίδρυση

    Home / – Ίδρυση

– Ίδρυση

Η Ελληνική Νευροψυχολογική Εταιρεία (ΕΝΨΕ) ιδρύθηκε το 2014 ως η πρώτη επιστημονική εταιρεία για τη νευροψυχολογία στην Ελλάδα. Η αποστολή της ΕΝΨΕ είναι να προωθήσει το επιστημονικό και επαγγελματικό έργο του νευροψυχολόγου στην Ελλάδα. Η ΕΝΨΕ δίνει έμφαση στην έρευνα, στην κλινική πράξη, στην εκπαίδευση και στις εφαρμογές της επιστημονικής γνώσης. Η ΕΝΨΕ ενισχύει τους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των επιστημονικών κλάδων που συμβάλλουν στη διερεύνηση και κατανόηση των σχέσεων που διέπουν τη λειτουργία του εγκεφάλου και την παραγόμενη συμπεριφορά.

Η εταιρεία σήμερα αριθμεί πάνω από 50 μέλη σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο.