– Γίνε Δωρητής!

    Home / – Γίνε Δωρητής!

– Γίνε Δωρητής!

Υποστήριξε το έργο της ΕΝΨΕ.

Γίνε Δωρητής στον παρακάτω λογαριασμό:

ALPHA BANK

Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λογαριασμός: 438 00 2002 004777

IBAN: GR79 0140 4380 4380 0200 2004 777

BIC: CRBAGRAA