– ΕΕ 2018-2021

    Home / – ΕΕ 2018-2021

– ΕΕ 2018-2021

  • Ελένη Αρετούλη: Επίκουρη Καθηγήτρια Νευροψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο  Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Δρ. Αικατερίνη Γιαζκουλίδου: Κλινική Νευροψυχολόγος,   Α’ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ. ,   Γ.Ν. “Παπαγεωργίου”