Ελένη Αρετούλη

Μέλος Επιτροπής Δεοντολογίας

Εξωτερική Κριτής

Καλλιόπη Μέγαρη

Μέλος Επιτροπής Δεοντολογίας

Εξωτερική Κριτής

Ελένη Αρετούλη

Μέλος Επιτροπής Δεοντολογίας

Εξωτερική Κριτής

Καλλιόπη Μέγαρη

Μέλος Επιτροπής Δεοντολογίας

Εξωτερική Κριτής