Βικτώρια Γεωργοπούλου

Βικτώρια Γεωργοπούλου

Επιστημονικός Συνεργάτης

Chartered Counselling Psychologist
Systemic Psychotherapist

Σταματίνα Δόρμπη

Σταματίνα Δόρμπη

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ψυχολόγος, BSc
Κλινική Γνωσιακή Νευροψυχολόγος, MSc
Μέλος Επιτροπής Έρευνας της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας (ΕΝΨΕ)
Επιστημονική Συνεργάτης Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Νευρολογική Κλινική

Ήρια Μεγαγιάννη

Ήρια Μεγαγιάννη

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ψυχολόγος, BSc
Κλινική Νευροψυχολογός MSc Leiden Univesity, MSc Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Βοηθός έρευνας, Β᾽ Νευρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ῾Ἀττικόν῾

Βικτώρια Γεωργοπούλου

Βικτώρια Γεωργοπούλου

Επιστημονικός Συνεργάτης

Chartered Counselling Psychologist 

Systemic Psychotherapist

Σταματίνα Δόρμπη

Σταματίνα Δόρμπη

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ψυχολόγος, BSc
Κλινική Γνωσιακή Νευροψυχολόγος, MSc
Μέλος Επιτροπής Έρευνας της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας (ΕΝΨΕ)
Επιστημονική Συνεργάτης Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Νευρολογική Κλινική

Ήρια Μεγαγιάννη

Ήρια Μεγαγιάννη

Επιστημονικός Συνεργάτης

Ψυχολόγος, BSc
Κλινική Νευροψυχολογός MSc Leiden Univesity, MSc Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Βοηθός έρευνας, Β᾽ Νευρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ῾Ἀττικόν῾