– Πώς μπορώ να εξοφλήσω την Εγγραφή μου και τη Συνδρομή μου προς την ΕΝΨΕ;

    Home / – Πώς μπορώ να εξοφλήσω την Εγγραφή μου και τη Συνδρομή μου προς την ΕΝΨΕ;

– Πώς μπορώ να εξοφλήσω την Εγγραφή μου και τη Συνδρομή μου προς την ΕΝΨΕ;

Τα Μέλη της ΕΝΨΕ μπορούν να εξοφλήσουν τη Συνδρομή και την Εγγραφή τους προς την ΕΝΨΕ στον κάτωθι λογαριασμό:

ALPHA BANK

Επωνυμία: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Λογαριασμός: 438 00 2002 004777

IBAN: GR79 0140 4380 4380 0200 2004 777

BIC: CRBAGRAA