Σύνδεσμοι

    Home / Σύνδεσμοι

Σύνδεσμοι

World Health Organization

 http://www.who.int/en/ 

 

  International Neuropsychological Society

  http://www.the-ins.org 

 

 

  Federation of the European Societies of Neuropsychology

   http://www.fesn.eu 

 

 

 European Federation of Psychologists’ Associations: EFPA

  http://www.efpa.eu/about 

  http://clinneuropsy.efpa.eu 

 

Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων-ΣΕΨ

https://www.seps.gr/

 

 

  British Neuropsychological Society

  http://www.the-bns.org 

 

 

  American Psychological Association

  http://www.apa.org 

 

 

  Division 40 of the American Psychological Association

  http://www.scn40.org 

 

 

  National Academy of Neuropsychology

  https://nanonline.org

 

 

ΕΛΨΕ (Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία)

https://elpse.com/