Συνέδρια & Εκδηλώσεις υπό την Αιγίδα της ΕΝΨΕ

    Home / Συνέδρια & Εκδηλώσεις υπό την Αιγίδα της ΕΝΨΕ

Συνέδρια & Εκδηλώσεις υπό την Αιγίδα της ΕΝΨΕ

-5ο Διακλινικό Συμπόσιο για τη Σκλήρυνση κατά Πλάκας 9-11 Νοεμβρίου 2018.

www.mssymposium.gr 

 

-Genedis 2018: Geriatrics and Neurodegenerative Diseases Research, 25-28 Οκτωβρίου 2018.

www.genedis.eu 

 

-5ο  Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Ιατρικό Συνέδριο : Καινοτόμες λύσεις και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση , 21 – 24 Ιουνίου 2018.

www.e-vip.gr

 

-GeNeDis2016: Health Aging and Mental Wellness in the new digital era, 20-23   Οκτωβρίου 2016.

www.genedis.eu