Η ΕΝΨΕ συμμετείχε στο FESN Council Meeting που πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2018 στο  Βερολίνο.

 

Freie Universitat