Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 72 89 141
E-mail : info@hnps.gr
logo
MENUMENU

1η Συνάντηση Επιτροπών Εργασίας και Κοπή Πίτας ΕΝΨΕ 2019

3rd FESN Autumn School 1 – 5 OCTOBER 2018

3rd FESN Autumn School 1 – 5 OCTOBER 2018

FESN Council Meeting Berlin 2018

Γενική Συνέλευση ΕΝΨΕ της 28ης Απριλίου 2018