Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 72 89 141
E-mail : info@hnps.gr
logo
    Home / – Έπιτροπή Δεοντολογίας

– Έπιτροπή Δεοντολογίας

Μέλη επιτροπής Δεοντολογίας

  • Ελένη Αρετούλη (Εξωτερική Κριτής)
  • Καλλιόπη Μέγαρη (Εξωτερική Κριτής)