Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 72 89 141
E-mail : info@hnps.gr
logo

Ιωάννης Ζαλώνης, Πρόεδρος ΕΝΨΕ

Στιγμιότυπο από τη Γενική Συνέλευση

Αθανασία Λιοζίδου, Γενική Γραμματέας της ΕΝΨΕ

Στιγμιότυπο από τη Γενική Συνέλευση

Λένα Μαργιώτη Ταμίας της ΕΝΨΕ

Ιωάννα Πετρούλια και Ευαγγελία Σπηλιώτη, Ελεγκτική Επιτροπή της ΕΝΨΕ για τα έτη 2015-2018