Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 72 89 141
E-mail : info@hnps.gr
logo

Υπεύθυνη Γραμματείας ΕΝΨΕ

Ιωάννα Μπαμπίλη
2016-2018

Τίνα Τσαπουτζόγλου
2019-παρόν

info.enpse@gmail.com
malamat@psy.auth.gr