Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 72 89 141
E-mail : info@hnps.gr

ΔΣ ΕΝΨΕ 2018-2021

    Home / ΔΣ ΕΝΨΕ 2018-2021

ΔΣ ΕΝΨΕ 2018-2021

Πρόεδρος: Μαίρη Κοσμίδου

Γενικός Γραμματέας: Αθανασία Λιοζίδου

Ταμίας: Ελένη Μαργιώτη

Μέλος: Ιωάννης Ζαλώνης

Μέλος: Ελένη Ανυφαντή

Αναπληρωματικό Μέλος ΔΣ: Λάμπρος Μεσσήνης