Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 72 89 141
E-mail : info@hnps.gr
logo

Η  Πρόεδρος της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας και εκπρόσωπος του Task Force on Clinical Neyropsychology της EFPA Καθηγήτρια Μαίρη Κοσμίδου συμμετείχε στο 3rd MEETING of the EFPA Standing Committee on CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY-9th March 2018.

3rd MEETING of the EFPA Standing Committee on CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY-9th March 2018.