Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 210 72 89 141
E-mail : info@hnps.gr
logo

Η ΕΝΨΕ συμμετείχε στο FESN Council Meeting που πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2018 στο  Βερολίνο.

 

Freie Universitat