Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών στην Ελλάδα

(Ακολουθεί λίστα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών σε αλφαβητική σειρά)

Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Π.Α.
Τμήμα Νοσηλευτικής του Ε.Κ.Π.Α.
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Ε.Κ.Π.Α.
Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τηλέφωνο
210 727 5506

Εmail
sefthim@phs.uoa.gr
cogsci.phs.uoa.gr


Βιοπληροφορική & Νευροπληροφορική

Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής


Γνωστική Νευροψυχολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης με κατεύθυνση στη Γνωστική Νευροψυχολογία

The University of Sheffield-CITY College

Τηλέφωνα
2310 224 026 & 2310 224 186

Email
acadreg@city.academic.gr

Ιστοσελιδα
http://citycollege.sheffield.eu/frontend/articles.php?cid=347&t=MSc-in-Cognitive-Neuropsychology&chlang=GR_EN


Εγκέφαλος και Νούς

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, που έχει τη διοικητική υποστήριξη του Προγράμματος
Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης
Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης
Τμήμα Νοσηλευτικής του Ε.Κ.Π.Α.

Τηλέφωνο
2810 395 511

Εmail
bmsecr@med.uoc.gr
Brain-Mind.med.uoc.gr

Ιστοσελίδα
http://brain-mind.med.uoc.gr/el/node/9


Εφαρμοσμένη Ψυχολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης με κατεύθυνση στην Κλινική Νευροψυχολογία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Ψυχολογίας

Τηλέφωνο
2310 997 304

Email
info@psy.auth.gr

Ιστοσελίδα
http://www.psy.auth.gr/el/γενικές-πληροφορίες


Κλινική Γνωσιακή Νευροψυχολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Κλινική Γνωσιακή Νευροψυχολογία

Scientific College of Greece – Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου


Κλινική Νευροψυχολογία

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης με κατεύθυνση στην Κλινική Νευροψυχολογία

The University of Sheffield – CITY College


Τηλέφωνο
2310 224 026 & 2310 224 186

Email
acadreg@city.academic.gr

Ιστοσελίδα
http://citycollege.sheffield.eu/frontend/articles.php?cid=346&t=MA-in-Clinical-Neuropsychology&chlang=GR_EN


Κλινική Νευροψυχολογία – Νοητικές Νευροεπιστήμες

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Ιατρικής

Διακρατικό και σε συνεργασία με το McGill University, Montreal Neurological Institute


Τηλέφωνο
210 74 62 592 & 210 74 62507

Ιστοσελίδα
https://grammateia.med.uoa.gr/index.php


Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Ιστοσελίδα
www.primedu.uoa.gr


Νευροαποκατάσταση, Νευροαποκατάσταση με εξειδίκευση στη Γνωστική Νευροαποκατάσταση

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Τμήμα Ιατρικής

Τηλέφωνο
2143502792 & 6987974380

Email
msc.neurorehabilitation@gmail.com
neurorehabilitation@uth.gr

Ιστοσελίδα
https://www.med.uth.gr/pmsneuro


Νευροεπιστήμες

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

Πανεπιστήμιο Κρήτης
Τμήμα Ιατρικής

Τηλέφωνο
2810 394 501 & 2810 394 620

Email
neurosecr@med.uoc.gr

Ιστοσελίδα
http://neuroscience.med.uoc.gr


Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής

Τηλέφωνο
2310 891-357

Email
neusecr@uom.edu.gr

Ιστοσελίδα
https://www.uom.gr/neuro