ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΝΕΥΡΟΨΥΨΟΛΟΓΙΑ

Η Επιτροπή Δεοντολογίας ΕΝΨΕ οργανώνει 2 διαδικτυακές ημερίδες σχετικά με το ρόλο της Δεοντολογιας στη Νευροψυχολογία

ΜΕΡΟΣ Α’ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 03.02.2024 10.30 – 12.30

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΚΛΙΝΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.02.2024 11:00 – 13:00