Οργανισμοί, Ομοσπονδίες & Επιστημονικές Εταιρείες
συναφείς με την Νευροψυχολογία

World
Health Organization

https://www.who.int/en/

International Neuropsychological Society

https://www.the-ins.org

Federation of the European Societies of Neuropsychology

https://www.fesn.eu/

European Federation of Psychologists’ Associations

https://www.efpa.eu

Σύλλογος
Ελλήνων Ψυχολόγων

https://www.seps.gr/

British
Neuropsychological Society

https://www.the-bns.org 

American Psychological Association

https://www.apa.org

Division 40 of the American Psychological Association

https://www.scn40.org

National Academy of Neuropsychology

https://nanonline.org

Ελληνική
Ψυχολογική Εταιρεία

https://elpse.com