Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσης ΕΝΨΕ 10 Απριλίου 2020

Σήμερα 10/04/2020 διεξήχθη μέσω τηλεδιάσκεψης η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευψη της ΕΝΨΕ, με πλήρη επιτυχία.