Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα για Ιατρο-Νομκά Ζητήματα στο Ιατροβιολογικό Ίδρυμα Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών