Γιορτάζουμε την εβδομάδα ευαισθητοποίησης για τον εγκέφαλο

18 Μαρτίου 2022
10:30 – 18:30

www.scg.edu.gr

Οργάνωση

SCG- Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος
Lab of Cognitive Neuroscience and Clinical Neuropsychology

Παρακολούθηση
Υβριδική / μέσω zoom και δια ζώσης