5ο Πανελλήνιο Διεπιστημονικό Ιατρικό Συνέδριο : Καινοτόμες λύσεις και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση , 21 – 24 Ιουνίου 2018.