Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας


H Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας (ΕΕΔ) της ΕΝΨΕ αποτελείται από δύο τακτικά μέλη της ΕΝΨΕ με τριετή θητεία. Συγκροτήθηκε με σκοπό την εξέταση ερευνητικών πρωτοκόλλων που πρόκειται να εκπονηθούν από την Επιτροπή Έρευνας της ΕΝΨΕ, ή/και από άλλους φορείς, Επιστημονικά Σωματεία, ερευνητικές ομάδες, κοινοπραξίες, στις οποίες συμμετέχει η ΕΝΨΕ ως εταίρος (partner), και υπό τον όρο ότι οι ερευνητές αυτοί κρίνουν επιθυμητή την εξέταση των ερευνητικών τους πρωτοκόλλων. Προϋπόθεση αποτελεί η αντίστοιχη έγκριση της κατάθεσης του ερευνητικού πρωτοκόλλου από το Διοικητικό Συμβουλίο της ΕΝΨΕ. Η ΕΕΔ εξετάζει κάθε πρωτόκολλο ως προς την τήρηση βασικών αρχών ερευνητικής δεοντολογίας, όπως, ενδεικτικά, αυτοί περιλαμβάνονται στους κανόνες δεοντολογίας του American Psychological Association και στη Διακήρυξη του Helsinki (WHO). Τέλος, η προτεινόμενη ερευνητική διαδικασία θα πρέπει να είναι σύννομη με τον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR; https://gdpr.eu/tag/gdpr/), όπως ισχύει από την 25η Μαΐου 2018 και εφαρμόζεται στην Ελληνική Επικράτεια σύμφωνα με τον νόμο 4624/2019 (Τεύχος A’ 137/29.08.2019).

Την ΕΕΔ της ΕΝΨΕ συγκροτούν την τρέχουσα χρονική περίοδο οι κκ. Καλλιόπη Μέγαρη, PhD και Ελένη Αρετούλη, PhD.


Ελένη Αρετούλη

Μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας
Εξωτερική Κριτής

Megari-kallopi

Καλλιόπη Μέγαρη

Μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας
Εξωτερική Κριτής

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Εργαστήριο Γνωστικής Νευροεπιστήμης, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ
Διεθνής Εκπρόσωπος στη Διεθνή Νευροψυχολογική Εταιρεία

Επιτροπή Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαίδευσης της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας έχει ως στόχο την παροχή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στον τομέα της Νευροψυχολογίας μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων/κλινικών εργαστηρίων, ενημερωτικών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εκπαιδεύονται στην ορθή χορήγηση, βαθμολόγηση, ερμηνεία των αποτελεσμάτων νευροψυχολογικών δοκιμασιών, καθώς επίσης να ενημερώνονται για νέα εργαλεία νευροψυχολογικής αξιολόγησης.

Οι εισηγητές θα παρέχουν εποπτεία σε περιστατικά των συμμετεχόντων συναφή με το περιεχόμενο των προγραμμάτων.


Ιωάννα Πετρούλια

Συντονίστρια της Επιτροπής Εκπαίδευσης

Κλινικός Νευροψυχολόγος, MSc
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγειας
Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ


Αλεξοπούλου Μαρίνα

Μαρίνα Αλεξοπούλου

Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης

BA Psychology, Faculty of Social and Political Sciences, Panteion University
MSc Clinical Neuropsychology, Faculty of Behavioral and Social Sciences- Department of Health, Medical and Neuropsychology, Leiden University
Psychologist, Mental Health Day Center NGO “Apostoli”, Chios, Greece
Regular Member, Hellenic Neuropsychological Society (HNPS)

Θωμάς Θεοδοσίου

Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης

M.Sc. (NKUA/McGill, exc.), B.Sc. Psychology (1st rank, exc.), Spec. Training (exc.)
Clinical Neuropsychologist at PCC Hellas
Research Associate at 1st Neurology Department, Eginition Hospital, University of Athens – Neuropsychological Laboratory
Lecturer in Neuropsychology at Metropolitan College, Dept. of Psychology & University of East London (UK), Dept. of Psychology

Διονυσία Κονταξοπούλου

Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης

Κλινική Νευροψυχολόγος , MSc, PhD
Ψυχογηριατρική Εταιρεία ”ο Νέστωρ”
Επιστημονική Συνεργάτης Μονάδα Νοητικών Διαταραχών/Άνοιας, Β’ Νευρολογική Κλινική, Γ.Π.Ν. ”Αττικόν”, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Καθηγήτρια στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Ευαγγελία Στανίτσα

Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης

Κλινικός Νευροψυχολόγος, MSc
Επιστημονική Συνεργάτης, Μονάδα Νοητικών Διαταραχών/Άνοιας Β΄Νευρολογική Κλινική, Γ.Π.Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ”

Δήμητρα Σωτηρίου

Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης

Άρτεμις Τραϊκάπη

Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης

Ψυχολόγος, BSc

Κλινική Γνωσιακή Νευροψυχολόγος, MSc
Υποψήφια Διδάκτωρ Επιστημών Αποκατάστασης , Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)
Ερευνήτρια, Εργαστήριο Γνωστικών Επιστημών, ΤΕΠΑΚ
Ειδικός Επιστήμονας, ΤΕΠΑΚ
Βοηθός Διδασκαλίας, ΤΕΠΑΚ

Στέλλα Φραγκιαδάκη

Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης

Κλινικός Νευροψυχολόγος, MSc, PhD
Επιστημονική Συνεργάτης, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Μονάδα Νοητικών Διαταραχών/Άνοιας, Β’ Νευρολογική Κλινική, Γ.Π.Ν. “ATTIKON”

Επιτροπή Έρευνας


Η Επιτροπή Έρευνας (Ε.Ε.) της ΕΝΨΕ είναι μια νεοϊδρυθείσα ομάδα μελών της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας αποτελούμενη από ειδικούς της Νευροψυχολογίας, που έχει ως σκοπό την πραγματοποίηση και την ανάδειξη πρωτότυπης έρευνας στον χώρο της Νευροψυχολογίας.

Οι κύριες αποστολές της Επιτροπής επικεντρώνονται στον σχεδιασμό και στην υποστήριξη ερευνητικών έργων στην Ελλάδα κάνοντας χρήση σημαντικού εύρους εργαλείων. Μεταξύ άλλων, η Ε.Ε. της ΕΝΨΕ επικεντρώνεται στη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών, στις εθνικές και στις διεθνείς συνεργασίες, στην εφαρμογή διεθνών πρωτοκόλλων, στη συμβουλευτική και στην υποστήριξη των ερευνητών και των κλινικών σε ολόκληρη τη χώρα, στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών και στη διάδοση της έρευνας και της νέας γνώσης μέσω της διοργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων και συνεδρίων.

Η Ε.Ε. ξεκίνησε τις επιστημονικές της εργασίες με τη συμμετοχή της σε μία διεθνή μελέτη σχετικά με την ειδικότητα της Νευροψυχολογίας, η οποία έχει ήδη διεξαχθεί σε 40 χώρες. Η μελέτη για την ειδικότητα της Νευροψυχολογίας στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2020. Η συγκεκριμένη μελέτη αντιπροσωπεύει το πρώτο ερευνητικό έργο, το οποίο πραγματεύεται διάφορα θέματα των κλινικών και ερευνητών στον χώρο της Νευροψυχολογίας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η μελέτη συγκεντρώνει στοιχεία για τους Έλληνες ειδικούς της Νευροψυχολογίας που αφορούν στην εκπαίδευση, στην τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση, στην εκτίμηση και στη διάγνωση, στα ακαδημαϊκά ζητήματα, στην έρευνα και στη δεοντολογία. Τα αποτελέσματα της μελέτης αναμένεται να διαφωτίσουν μείζονες πτυχές της ειδικότητας της Νευροψυχολογίας στην Ελλάδα, μέσω της αναγνώρισης της τρέχουσας κατάστασης, των ζητημάτων που χρειάζεται να επιλυθούν και των σημείων που δύνανται να βελτιωθούν. Απώτερος στόχος αυτού, και άλλων παρόμοιων έργων, είναι η συνεισφορά στον σχηματισμό στρατηγικής για την ανάπτυξη και την προαγωγή της ειδικότητας της Νευροψυχολογίας στην Ελλάδα.


Αθανασία Λιοζίδου

Συντονίστρια της Επιτροπής Έρευνας

BPsych, MPsych, MPH, PhDs
Clinical Neuropsychologist
External Collaborator, Neurology Department, Henry Dunant Hospital Center
Consultant, Filoktitis Medical Rehabilitation Center, IASO Group
Doctoral Student, Department of Medicine, National and Kapodistrian University of Athens
Researcher, Laboratory of Clinical Pharmacology, Faculty of Medicine, Aristotle University of Thessaloniki
Lecturer, Scientific College of Greece & Université de Strasbourg
Secretary General, Hellenic Neuropsychological Society (HNPS) & Council Member of the FESN


Σταματίνα Δόρμπη

Μέλος της Επιτροπής Έρευνας

Ψυχολόγος, BSc
Κλινική Γνωσιακή Νευροψυχολόγος, MSc
Μέλος Επιτροπής Έρευνας της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας (ΕΝΨΕ)
Επιστημονική Συνεργάτης Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Νευρολογική Κλινική

Θωμάς Θεοδοσίου

Μέλος της Επιτροπής Έρευνας

M.Sc. (NKUA/McGill, exc.), B.Sc. Psychology (1st rank, exc.), Spec. Training (exc.)
Clinical Neuropsychologist at PCC Hellas
Research Associate at 1st Neurology Department, Eginition Hospital, University of Athens – Neuropsychological Laboratory
Lecturer in Neuropsychology at Metropolitan College, Dept. of Psychology & University of East London (UK), Dept. of Psychology

Διονυσία Κονταξοπούλου

Μέλος της Επιτροπής Έρευνας

Κλινική Νευροψυχολόγος , MSc, PhD
Ψυχογηριατρική Εταιρεία ”ο Νέστωρ”
Επιστημονική Συνεργάτης Μονάδα Νοητικών Διαταραχών/Άνοιας, Β’ Νευρολογική Κλινική, Γ.Π.Ν. ”Αττικόν”, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Καθηγήτρια στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο

Ίων Μπεράτης

Μέλος της Επιτροπής Έρευνας

Research Associate

Cognitive Disorders/Dementia Unit
2nd University Department of Neurology
University General Hospital “ATTIKON”
Assistant Professor of Psychology
American College of Greece, Deere

Ευαγγελία Στανίτσα

Μέλος της Επιτροπής Έρευνας

Κλινικός Νευροψυχολόγος, MSc
Επιστημονική Συνεργάτης
Μονάδα Νοητικών Διαταραχών/Άνοιας
Β΄Νευρολογική Κλινική, Γ.Π.Ν. “ΑΤΤΙΚΟΝ”

Άρτεμις Τραϊκάπη

Μέλος της Επιτροπής Έρευνας

Ψυχολόγος, BSc

Κλινική Γνωσιακή Νευροψυχολόγος, MSc
Υποψήφια Διδάκτωρ Επιστημών Αποκατάστασης , Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ)
Ερευνήτρια, Εργαστήριο Γνωστικών Επιστημών, ΤΕΠΑΚ
Ειδικός Επιστήμονας, ΤΕΠΑΚ
Βοηθός Διδασκαλίας, ΤΕΠΑΚ

Στέλλα Φραγκιαδάκη

Μέλος της Επιτροπής Έρευνας

Κλινικός Νευροψυχολόγος, MSc, PhD
Επιστημονική Συνεργάτης
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών
Μονάδα Νοητικών Διαταραχών/Άνοιας
Β’ Νευρολογική Κλινική, Γ.Π.Ν. “ATTIKON”


Ιωάννης Ζαλώνης

Σύμβουλος της Επιτροπής Έρευνας

Αναπληρωτής Καθηγητής Νευροψυχολογίας ΕΚΠΑ

Μαίρη Κοσμίδου

Σύμβουλος της Επιτροπής Έρευνας

Καθηγήτρια Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διευθύντρια Εργαστηρίου Γνωστικής Νευροεπιστήμης, Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Λάμπρος Μεσσήνης

Σύμβουλος της Επιτροπής Έρευνας

Ιατρείο Μνήμης – Νευροψυχολογίας (Υπεύθυνος), Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών,
Νευρολογική Κλινική Πανεπιστημίου Πατρών, Νευροψυχολογικό εργαστήριο Ψυχιατρικής Κλινικής Πανεπιστημίου Πατρών

Επιτροπή Επικοινωνίας


Η Επιτροπή επικοινωνίας προβάλλει τις δραστηριοτήτες της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΕΝΨΕ.

Στόχος της είναι η παρουσίαση και προβολή των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων, των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων (Συνέδρια, Ημερίδες, Συμπόσια) που διοργανώνονται απο την ΕΝΨΕ.

Επιπλέον, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής μας δικτύωσης ενημερώνουμε τα μέλη και τους φίλους μας, επικοινωνούμε τις δράσεις μας και παρέχουμε γνώσεις από τη σύγχρονη βιβλιογραφία / ερευνητικά δεδομένα του τομέα της Νευροψυχολογίας.

Τέλος, η Επιτροπή έρχεται σε επαφή με τα μέλη και τους φίλους αναπτύσσοντας γόνιμη διάδραση τονίζοντας την πολυεπίπεδη ταυτότητα και ρόλο της ΕΝΨΕ.


Σταματίνα Δόρμπη

Μέλος της Επιτροπής Επικοινωνίας

Ψυχολόγος, BSc
Κλινική Γνωσιακή Νευροψυχολόγος, MSc
Μέλος Επιτροπής Έρευνας της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας (ΕΝΨΕ)
Επιστημονική Συνεργάτης Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Νευρολογική Κλινική

Θωμάς Θεοδοσίου

Μέλος της Επιτροπής Επικοινωνίας

M.Sc. (NKUA/McGill, exc.), B.Sc. Psychology (1st rank, exc.), Spec. Training (exc.)
Clinical Neuropsychologist at PCC Hellas
Research Associate at 1st Neurology Department, Eginition Hospital, University of Athens – Neuropsychological Laboratory
Lecturer in Neuropsychology at Metropolitan College, Dept. of Psychology & University of East London (UK), Dept. of Psychology

Ήρια Μεγαγιάννη

Μέλος της Επιτροπής Επικοινωνίας

Ψυχολόγος, BSc
Κλινική Νευροψυχολογός MSc Leiden Univesity, MSc Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Βοηθός έρευνας, Β᾽ Νευρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ῾Ἀττικόν῾

Επιστημονικοί Συνεργάτες


Βικτώρια Γεωργοπούλου

Επιστημονικός συνεργάτης

Chartered Counselling Psychologist
Systemic Psychotherapist

Σταματίνα Δόρμπη

Επιστημονικός συνεργάτης

Ψυχολόγος, BSc
Κλινική Γνωσιακή Νευροψυχολόγος, MSc
Μέλος Επιτροπής Έρευνας της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας (ΕΝΨΕ)
Επιστημονική Συνεργάτης Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Νευρολογική Κλινική

Ήρια Μεγαγιάννη

Επιστημονικός συνεργάτης

Ψυχολόγος, BSc
Κλινική Νευροψυχολογός MSc Leiden Univesity, MSc Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Βοηθός έρευνας, Β᾽ Νευρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ῾Ἀττικόν῾