Ο ορισμός του Νευροψυχολόγου για τον ειδικό

Σύμφωνα με την Εθνική Ακαδημία της Νευροψυχολογίας (National Academy of Neuropsychology-NAN), το επάγγελμα του νευροψυχολόγου είναι μια εξειδίκευση της επιστήμης της ψυχολογίας που μελετά τη σχέση μεταξύ εγκεφαλικών λειτουργιών και συμπεριφορών του ανθρώπου.

Οι κλινικοί νευροψυχολόγοι χρησιμοποιούν αξιολογήσεις, διαγνώσεις, θεραπείες, και/ή μεθόδους αποκατάστασης σε ασθενείς με νευρολογικές, ιατρικές νευροεκφυλιστηκές και ψυχιατρικές παθήσεις, καθώς επίσης και σε ασθενείς με νοητικές και μαθησιακές παθήσεις.

Κύριο μέλημα των νευροψυχολόγων είναι η κλινική αξιολόγηση των ψυχολογικών, νευρολογικών, νοητικών, συμπεριφορικών, συναισθηματικών και φυσιολογικών συμπτωμάτων των ασθενών με σκοπό να συσχετίσουν τα προαναφερόμενα με την ομαλή και ανώμαλη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Οι νευροψυχολόγοι συνεργάζονται με άλλους ιατρούς ώστε να έχουν πλήρη διάγνωση των πιθανών νευροσυμπεριφορικών παθήσεων των ασθενών, και να εφαρμόσουν τα ιδανικά θεραπευτικά πρωτόκολλα.

Η ειδικότητα του νευροψυχολόγου αναγνωρίζεται από την Αμερικανική και Καναδική Ψυχολογική Ένωση (American Psychological Association-APA; Canadian Psychological Association-CPA), και οι εργαζόμενοι του τομέα αυτού αναγνωρίζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

(Ελάχιστα) Κριτήρια για την αναγνώριση του νευροψυχολόγου:

  1. Κατοχή διδακτορικού πτυχίου στην ψυχολογία από αναγνωρισμένο Πανεπιστημιακό πρόγραμμα.
  2. Πρακτική άσκηση, ή κάποια ισοδύναμη άσκηση, σε τομέα της κλινικής ψυχολογίας.
  3. Κλινική εμπειρία και εξειδίκευση που ισοδυναμεί σε δύο πλήρη έτη· με τουλάχιστον μια να είναι σε επίπεδο μεταδιδακτορικής απασχόλησης, και να σχετίζεται με την άσκηση της κλινικής νευροψυχολογίας και σχετικών νευροεπιστημών. Απαραίτητη είναι η επίβλεψη της κλινικής απασχόλησης από κλινικό νευροψυχολόγο.
  4. Η κατοχή της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην χώρα εργασίας η οποία επιτρέπει την άσκηση της νευροψυχολογίας ως ελεύθερος επαγγελματίας, ή ως εργαζομένο κάποιας κλινικής/νοσοκομείου.


Αναφορά:
Report of the Division 40/INS Joint Task Force on Education, Accreditation, and Credentialing (1984). Division 40 Newsletter, Vol.2, no. 2, pp. 3-8.