Επιτροπές 2021 – 2024

Επιτροπές προηγούμενων ετών: 2018 – 2021

Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας


H Επιτροπή Ερευνητικής Δεοντολογίας (ΕΕΔ) της ΕΝΨΕ αποτελείται από δύο τακτικά μέλη της ΕΝΨΕ με τριετή θητεία. Συγκροτήθηκε με σκοπό την εξέταση ερευνητικών πρωτοκόλλων που πρόκειται να εκπονηθούν από την Επιτροπή Έρευνας της ΕΝΨΕ, ή/και από άλλους φορείς, Επιστημονικά Σωματεία, ερευνητικές ομάδες, κοινοπραξίες, στις οποίες συμμετέχει η ΕΝΨΕ ως εταίρος (partner), και υπό τον όρο ότι οι ερευνητές αυτοί κρίνουν επιθυμητή την εξέταση των ερευνητικών τους πρωτοκόλλων. Προϋπόθεση αποτελεί η αντίστοιχη έγκριση της κατάθεσης του ερευνητικού πρωτοκόλλου από το Διοικητικό Συμβουλίο της ΕΝΨΕ. Η ΕΕΔ εξετάζει κάθε πρωτόκολλο ως προς την τήρηση βασικών αρχών ερευνητικής δεοντολογίας, όπως, ενδεικτικά, αυτοί περιλαμβάνονται στους κανόνες δεοντολογίας του American Psychological Association και στη Διακήρυξη του Helsinki (WHO). Τέλος, η προτεινόμενη ερευνητική διαδικασία θα πρέπει να είναι σύννομη με τον Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR; https://gdpr.eu/tag/gdpr/), όπως ισχύει από την 25η Μαΐου 2018 και εφαρμόζεται στην Ελληνική Επικράτεια σύμφωνα με τον νόμο 4624/2019 (Τεύχος A’ 137/29.08.2019).


Megari-kallopi

Δρ. Καλλιόπη Μέγαρη, PhD

Συντονίστρια της Επιτροπής Δεοντολογίας

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ακαδημαϊκή υπότροφος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Υπεύθυνη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) του Δήμου Καλαμαριάς
Αρχισυντάκτρια του περιοδικού Journal of Psychiatry & Mental Health

https://www.linkedin.com/in/dr-kalliopi-megari-b3a90746/

https://www.researchgate.net/profile/Kalliopi-Megari

Ακυλλίνα Δεσπότη

Μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας

Κλινική Νευροψυχολόγος, Msc, Msc, PhDc
Εργαστήριο Κλινικής Εργοσπιρομετρίας Άσκησης και Αποκατάστασης, Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Νίκος Παρασκευαΐδης

Μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας

MSc Γνωστικής Ψυχολογίας
MSc Εφαρμοσμένης Ψυχολογίας με κατεύθυνση Σχολική Ψυχολογία
Αναπληρωτής Ψυχολόγος στο ΥΠΑΙΘ
Ερευνητής στο ερευνητικό πρόγραμμα RECage της Α’ Νευρολογικής ΑΧΕΠΑ

Επιτροπή Εκπαίδευσης


Η Επιτροπή Εκπαίδευσης της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας έχει ως στόχο την παροχή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στον τομέα της Νευροψυχολογίας μέσω της διεξαγωγής σεμιναρίων/κλινικών εργαστηρίων, ενημερωτικών εκδηλώσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εκπαιδεύονται στην ορθή χορήγηση, βαθμολόγηση, ερμηνεία των αποτελεσμάτων νευροψυχολογικών δοκιμασιών, καθώς επίσης να ενημερώνονται για νέα εργαλεία νευροψυχολογικής αξιολόγησης.

Οι εισηγητές θα παρέχουν εποπτεία σε περιστατικά των συμμετεχόντων συναφή με το περιεχόμενο των προγραμμάτων.


Ευαγγελία Στανίτσα

Συντονίστρια της Επιτροπής Εκπαίδευσης

Κλινική Νευροψυχολόγος, MSc
Επιστημονική Συνεργάτης, Α’ Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Άρτεμις Τραϊκάπη

Συντονίστρια της Επιτροπής Εκπαίδευσης 2021 – 2022

Ψυχολόγος, BSc
Κλινική Γνωσιακή Νευροψυχολόγος, MSc
Υποψήφια Διδάκτωρ Επιστημών Αποκατάστασης
Ερευνήτρια, Εργαστήριο Γνωστικών Επιστημών,
Ειδικός Επιστήμονας, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ιωάννα Πετρούλια

Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης

Κλινική Νευροψυχολόγος, MSc
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγειας
Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Στέλλα Φραγκιαδάκη

Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης

Κλινική Νευροψυχολόγος, MSc, PhD
Επιστημονική Συνεργάτης, Α’ Νευρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο

Διονυσία Κονταξοπούλου

Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης

Κλινική Νευροψυχολόγος , MSc, PhD

PhD, M.Sc. in Clinical Neuropsychology, B.Sc. Psychology
Post-Doctoral Researcher at 1st Neurology Department, Eginition Hospital, University of Athens
Research Associate at 1st Neurology Department, Eginition Hospital, University of Athens
Lecturer at University of West Attica, School of Administrative, Economics and Social Sciences, Department of Early Childhood Care and Education
Lecturer at Hellenic Open University
Lecturer at Metropolitan College, Dept. of Psychology & University of East London (UK), Dept. of Psychology
Cognitive Behavioural Therapist

Γιώτα Κουτσιμανή

Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης

Ψυχολόγος, BSc
Γνωστική Νευροψυχολόγος, MSc
Διδάκτωρ Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, PhD

Αλέξανδρος Κυριαζής

Αλέξανδρος Κυριαζής

Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης

Ψυχολόγος, B.Sc.
Κλινικός νευροψυχολόγος, M.Sc.
Γνωστική νευροαποκατάσταση, M.Sc.
Υπεύθυνος τμήματος ψυχολογίας – κέντρο αποκατάστασης Attica

Ηλέκτρα Χατζηδημητρίου

Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης

Κλινική Νευροψυχολόγος, MSc
Υποψήφια Διδάκτωρ Τμήματος Ψυχολογίας Α.Π.Θ.

Δρ. Ευθύμιος Αγγελάκης, Ph.D.

Μέλος της Επιτροπής Εκπαίδευσης

Νευροψυχολόγος
Διδάκτωρ Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Tennessee, Η.Π.Α.
Επιστημονικός Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης ΔΕΠΥ

Επιτροπή Έρευνας


Η Επιτροπή Έρευνας (Ε.Ε.) της ΕΝΨΕ είναι μια νεοϊδρυθείσα ομάδα μελών της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας αποτελούμενη από ειδικούς της Νευροψυχολογίας, που έχει ως σκοπό την πραγματοποίηση και την ανάδειξη πρωτότυπης έρευνας στον χώρο της Νευροψυχολογίας.

Οι κύριες αποστολές της Επιτροπής επικεντρώνονται στον σχεδιασμό και στην υποστήριξη ερευνητικών έργων στην Ελλάδα κάνοντας χρήση σημαντικού εύρους εργαλείων. Μεταξύ άλλων, η Ε.Ε. της ΕΝΨΕ επικεντρώνεται στη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών, στις εθνικές και στις διεθνείς συνεργασίες, στην εφαρμογή διεθνών πρωτοκόλλων, στη συμβουλευτική και στην υποστήριξη των ερευνητών και των κλινικών σε ολόκληρη τη χώρα, στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών και στη διάδοση της έρευνας και της νέας γνώσης μέσω της διοργάνωσης επιστημονικών εκδηλώσεων και συνεδρίων.

Η Ε.Ε. ξεκίνησε τις επιστημονικές της εργασίες με τη συμμετοχή της σε μία διεθνή μελέτη σχετικά με την ειδικότητα της Νευροψυχολογίας, η οποία έχει ήδη διεξαχθεί σε 40 χώρες. Η μελέτη για την ειδικότητα της Νευροψυχολογίας στην Ελλάδα ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2020. Η συγκεκριμένη μελέτη αντιπροσωπεύει το πρώτο ερευνητικό έργο, το οποίο πραγματεύεται διάφορα θέματα των κλινικών και ερευνητών στον χώρο της Νευροψυχολογίας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, η μελέτη συγκεντρώνει στοιχεία για τους Έλληνες ειδικούς της Νευροψυχολογίας που αφορούν στην εκπαίδευση, στην τρέχουσα επαγγελματική κατάσταση, στην εκτίμηση και στη διάγνωση, στα ακαδημαϊκά ζητήματα, στην έρευνα και στη δεοντολογία. Τα αποτελέσματα της μελέτης αναμένεται να διαφωτίσουν μείζονες πτυχές της ειδικότητας της Νευροψυχολογίας στην Ελλάδα, μέσω της αναγνώρισης της τρέχουσας κατάστασης, των ζητημάτων που χρειάζεται να επιλυθούν και των σημείων που δύνανται να βελτιωθούν. Απώτερος στόχος αυτού, και άλλων παρόμοιων έργων, είναι η συνεισφορά στον σχηματισμό στρατηγικής για την ανάπτυξη και την προαγωγή της ειδικότητας της Νευροψυχολογίας στην Ελλάδα.


Αγγελική Τσάπανου, MSc, PhD

Συντονίστρια της Επιτροπής Έρευνας

Κλινικός Νευροψυχολόγος
Cognitive Neuroscience Division,
Columbia University Irving Medical Center,
New York, NY

Νικολέττα Γερονικόλα, MSc, PhDc

Μέλος της Επιτροπής Έρευνας

Κλινική Ψυχολόγος με ειδίκευση στη Νευροψυχολογία
A Νευρολογική Κλινική, Αιγινήτειο Νοσοκομείο ΕΚΠΑ
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών
Υπεύθυνη Τμήματος Ψυχολογίας City Unity College – Cardiff Metropolitan University

Anna Tsiakiri

Άννα Τσιακίρη, PhD

Μέλος της Επιτροπής Έρευνας

Ψυχολόγος Νευρολογικής Κλινικής ΠΓΝΑ,
Μεταδιδακτορικη Ερευνήτρια ΔΠΘ

Megari-kallopi

Δρ. Καλλιόπη Μέγαρη, PhD

ΠρόεδροςΜέλος της Επιτροπής Έρευνας

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ακαδημαϊκή υπότροφος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Υπεύθυνη του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ-ΜΕΑ) του Δήμου Καλαμαριάς
Αρχισυντάκτρια του περιοδικού Journal of Psychiatry & Mental Health

https://www.linkedin.com/in/dr-kalliopi-megari-b3a90746/

https://www.researchgate.net/profile/Kalliopi-Megari

Eleni Anyfanti

Ελένη Ανυφαντή, MSc, PhDc

Μέλος της Επιτροπής Έρευνας

Ερευνητική Υπότροφος,
Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας/Νευροψυχολογίας,Αιγινήτειο Νοσοκομείο
‘Α Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ

Ακυλλίνα Δεσπότη

Μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας

Κλινική Νευροψυχολόγος, Msc, Msc, PhDc
Εργαστήριο Κλινικής Εργοσπιρομετρίας Άσκησης και Αποκατάστασης, Α΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

Ήρια Μεγαγιάννη, MSc

Μέλος της Επιτροπής Έρευνας

Κλινική Νευροψυχολόγος
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Μάιτα Τουμαγιάν, MSc

Μέλος της Επιτροπής Έρευνας

Clinical Neuropsychology
PhDc School of Medicine National and Kapodistrian University of Athens.
Laboratory of Cognitive Neuroscience and Sensorimotor Control, University Mental Health, Neurosciences and Precision Medicine Research Institute “COSTAS STEFANIS”
HNPS, BPS (Division of Neuropsychology)

Βασιλική Κουτζμπή, MSc

Μέλος της Επιτροπής Έρευνας

Κλινική Νευροψυχολόγος
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Επιτροπή Επικοινωνίας


Η Επιτροπή επικοινωνίας προβάλλει τις δραστηριοτήτες της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας στην ιστοσελίδα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΕΝΨΕ.

Στόχος της είναι η παρουσίαση και προβολή των εκπαιδευτικών σεμιναρίων και εργαστηρίων, των ερευνητικών δραστηριοτήτων και των εκδηλώσεων (Συνέδρια, Ημερίδες, Συμπόσια) που διοργανώνονται απο την ΕΝΨΕ.

Επιπλέον, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας και των μέσων κοινωνικής μας δικτύωσης ενημερώνουμε τα μέλη και τους φίλους μας, επικοινωνούμε τις δράσεις μας και παρέχουμε γνώσεις από τη σύγχρονη βιβλιογραφία / ερευνητικά δεδομένα του τομέα της Νευροψυχολογίας.

Τέλος, η Επιτροπή έρχεται σε επαφή με τα μέλη και τους φίλους αναπτύσσοντας γόνιμη διάδραση τονίζοντας την πολυεπίπεδη ταυτότητα και ρόλο της ΕΝΨΕ.


Αθανασία Λιοζίδου BPsych, MPsych, MPH, PhDs

Συντονίστρια της Επιτροπής Επικοινωνίας

Πρόεδρος ΕΝΨΕ

Κλινικός Νευροψυχολογος, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη MSc NCC, Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος/Université de Strasbourg
Διευθύντρια του Εργαστηρίου Γνωσιακής Νευροεπιστήμης & Κλινικής Νευροψυχολογίας, Επιστημονικό Κολλέγιο Ελλάδος
Μέλος του Συμβουλίου της Federation of the European Societies of Neuropsychology

Έλενα Σαρρή

Μέλος της Επιτροπής Επικοινωνίας

Προπτυχιακή Φοιτήτρια Ψυχολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ήρια Μεγαγιάννη

Μέλος της Επιτροπής Επικοινωνίας

Ψυχολόγος, BSc

Κλινική Νευροψυχολόγος
Εταιρεία Alzheimer Αθηνών

Επιστημονικοί Συνεργάτες


Βικτώρια Γεωργοπούλου

Επιστημονικός συνεργάτης

Chartered Counselling Psychologist
Systemic Psychotherapist

Σταματίνα Δόρμπη

Επιστημονικός συνεργάτης

Ψυχολόγος, BSc
Κλινική Γνωσιακή Νευροψυχολόγος, MSc
Μέλος Επιτροπής Έρευνας της Ελληνικής Νευροψυχολογικής Εταιρείας (ΕΝΨΕ)
Επιστημονική Συνεργάτης Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών, Νευρολογική Κλινική

Ήρια Μεγαγιάννη

Επιστημονικός συνεργάτης

Ψυχολόγος, BSc
Κλινική Νευροψυχολογός MSc Leiden Univesity, MSc Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Βοηθός έρευνας, Β᾽ Νευρολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ῾Ἀττικόν῾