Ο ορισμός του Νευροψυχολόγου για το κοινό

Ο σύντομος ορισμός της Νευροψυχολογίας και κατ΄επέκταση του Νευρχοψυχολόγου είναι:

Η Νευροψυχολογία είναι εξειδικευμένος κλάδος της ψυχολογίας, ο οποίος εστιάζει στις συσχετίσεις μεταξύ γνωστικών/ διανοητικών και συναισθηματικών λειτουργιών, στην προσωπικότητα και συμπεριφορές του ανθρώπου, αλλά και στην λειτουργικότητα του εγκεφάλου.

Με τον όρο διανοητικές λειτουργίες αναφερόμαστε σε λειτουργίες όπως η προσοχή/προσήλωση, η μνήμη, η μάθηση, η ομιλία και ο συλλογισμός. Ενώ ο όρος συναισθηματικές λειτουργίες παραπέμπει στα συναισθήματα και τη διάθεση του ατόμου.

Η κλινική νευροψυχολογία έχει ως κύριο μέλημα την παρακολούθηση κλινικών περιστατικών καθ’ όλη τη ζωή του ανθρώπου. Σκοπός είναι να αναγνωρίσει τη σχέση μεταξύ των προαναφερόμενων λειτουργιών είτε με την ομαλή λειτουργία του εγκεφάλου, είτε με την επίκτητη ή αναπτυξιακή εγκεφαλική κάκωση του ανθρώπου.

Η άσκηση της κλινικής νευροψυχολογίας περιλαμβάνει την εξέταση του κλινικού ιστορικού του ασθενή και τη χρήση νευροψυχολογικών αξιολογήσεων για διαγνωστικούς και προγνωστικούς σκοπούς. Επιπλέον, η απόκτηση του κλινικού προφίλ βοηθά στον προγραμματισμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση των κλινικών παρεμβάσεων, όπως της αποκατάστασης.

Η Μόνιμη Επιτροπή Κλινικής Νευροψυχολογίας του EFPA