Πρώτη ερευνητική εργασία για το Επάγγελμα της Νευροψυχολογίας στην Ελλάδα, έργο της 1ης Επιτροπής Έρευνας της ΕΝΨΕ

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τη δημοσίευση της πρώτης ερευνητικής εργασίας για το Επάγγελμα της Νευροψυχολογίας στην Ελλάδα. Αποτελεί έργο της 1ης Επιτροπής Έρευνας της ΕΝΨΕ.

Neuropsychology in Greece: Results from a survey of practicing professionals