1η Διημερίδα Κλινικών Εργαστηρίων

Νευροψυχολογική Αποκατάσταση στις Νευρολογικές και Ψυχιατρικές Διαταραχές.

13 – 14 Απριλίου 2019

Οι εγκεφαλικές βλάβες και οι παθήσεις του εγκεφάλου χαρακτηρίζονται ως η «σιωπηλή επιδημία» στις ανεπτυγμένες και στις προηγμένες κοινωνίες, και αφορούν όλες τις ηλικίες. Οι επιπτώσεις των εγκεφαλικών βλαβών επιδρούν σε κινητικές, συμπεριφορικές και νοητικές λειτουργίες. Μέχρι πρόσφατα, ήταν γενικά αποδεκτό, ότι ο εγκέφαλος ήταν δομικά στατικός και ότι οι δυνατότητες λειτουργικής ανάκαμψης μετά από εγκεφαλική βλάβη ήταν ιδιαίτερα φτωχές. Ωστόσο, ευρήματα από νεότερες ευγνωσμένου κύρους μελέτες, αναφέρονται στην ευπλαστότητα του εγκεφάλου υποστηρίζοντας ότι ορισμένα εγκεφαλικά κυκλώματα είναι δυνατό να αναδιοργανωθούν, και ότι η εφαρμογή θεραπειών γνωστικής αποκατάστασης συμβάλλει θετικά στη λειτουργική νοητική ανάκαμψη και στη λειτουργικότητα των ατόμων που έχουν υποστεί εγκεφαλικές βλάβες. 

Η γνωστική αποκατάσταση είναι μία μη φαρμακευτική νευροσυμπεριφορική θεραπεία για τις νοητικές λειτουργίες, τη συμπεριφορά και τη διάθεση που ενδεχομένως να έχουν διαταραχθεί λόγω εγκεφαλικού τραυματισμού ή νόσου του εγκεφάλου. Η εν λόγω θεραπευτική παρέμβαση είναι διεθνώς αναγνωρισμένη και αφορά στην εφαρμογή ειδικών ασκήσεων ενδυνάμωσης και ανάκαμψης των νοητικών λειτουργιών, στην εκμάθηση εναλλακτικών στρατηγικών για την εκτέλεση λειτουργιών που δεν ανακάμπτουν και σε ειδικές θεραπείες για την αποκλίνουσα συμπεριφορά και την ψυχοπαθολογική διάθεση.

Στις υπηρεσίες αποκατάστασης συμμετέχει όλη η ομάδα αποκατάστασης (φυσίατροι, νευρολόγοι, ψυχίατροι, λογοπαθολόγοι–λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές και εργοθεραπευτές). Ωστόσο, την ομάδα της γνωστικής αποκατάστασης συνήθως καθοδηγεί ο Κλινικός Νευροψυχολόγος λόγω της ειδικής και μακρόχρονης κλινικής εκπαίδευσης του στη νοητική, στη συμπεριφορική και στην ψυχοπαθολογική έκφραση των εγκεφαλικών τραυματισμών και των παθήσεων του εγκεφάλου.

Σε ποιους απευθύνεται η Διημερίδα;

Η Διημερίδα απευθύνεται σε Μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς φοιτητές και επαγγελματίες κλινικούς (ψυχολόγους, κλινικούς ψυχολόγους, νευροψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές και ιατρούς που εργάζονται στον τομέα της αποκατάστασης, φυσιάτρους, ψυχιάτρους, νευρολόγους και λοιπές ειδικότητες), που έχουν λάβει έστω και μια εισαγωγική εκπαίδευση στη γνωστική αποκατάσταση και εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν σε κλινικά πλαίσια ή ιδιωτικά με ανθρώπους που έχουν υποστεί εγκεφαλική βλάβη ή πάσχουν από νευρολογικά ή ψυχιατρικά νοσήματα που επηρεάζουν τις νοητικές λειτουργίες.

Χώρος Διεξαγωγής

H Διημερίδα θα διεξαχθεί στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α).

Το Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης θεμελιώθηκε το 2006 και λειτούργησε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2011.
Το κτίριο βρίσκεται επί της οδού 3ης Σεπτεμβρίου στην Πανεπιστημιούπολη μεταξύ της Φοιτητικής Λέσχης και του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Σημαντικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής του κτιρίου είναι το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα.

Ιστοσελίδα Διημερίδας: https://www.neuropsychology2019.gr